_SCHEMA – Svenska (Redigera denna)

Schema Hösten 2022

 

Denna länken gäller för de  pass som står att de zoomas 

https://us02web.zoom.us/j/7796633587?

 

 

MÅNDAG

» Andrum byTua  · kl.17.00-18.00 start 29aug. shala/zoom

» YinStilla byTua  · kl.18.30-20.00 start 15aug.

TISDAG

» Yoga astma/allergi · kl.17.00-18.00  start kommer snart

»Yoga/Styrka by Tua · kl.18.30-20.00  start 16aug.

ONSDAG

» RehabYoga byTua för Thn. Stad · kl.09.00-10.00  shalan/zoom start 10aug.

»RehabYoga byTua för Thn. Stad  · kl.16.00-17.00   shalan/zoom start 10 aug.

»YinStilla byTua· kl.17.30-19.00 start 17aug.(fullbokad ) 

TORSDAG.

»YogabyTua  kl.11.00-12.00 start 1 sep. 

»ChakraYoga byTua  kl.17.00-18.00 start 1 sep. 

»YinDragonDance byTua  kl.18.30-20.00  start 18aug. 

 

 

Du mailar din anmälan om vilken kurs du vill vara med på till info@yogabytua.se