_SCHEMA – Svenska (Redigera denna)

MÅNDAG

» Lugna dina sinnen, stärk din kropp med Yoga · kl.17.00-18.00 start 17 aug.-14dec.

» Dragondance, Yin & meditation · kl.18.30-20.00 start 17aug.-14dec.

TISDAG

» MorgonYoga +3kort· kl.07.00-08.00 start 25aug.-15dec.

» LunchYoga · kl.11.30-12.30 start 1sep.-15dec.

» Yoga astma/allergi · kl.17.00-18.00 start 25aug.-

» URSTARK kurs 6 veckor tis/sön · kl.18.30-20.00  start 1sep.-6okt. alt.13okt,-17nov.

ONSDAG

» Rehab/Yoga Thn.Stad · kl.09.00-10.00 start 19aug.-16dec.

» Avslappning på GKN/Parker (gratis för anställda) · kl.11.45-12.05. start 2sep.

»Rehab/Yoga Thn.Stad +3kort · kl.16.00-17.00 start 2sep.-16dec.

»YinYoga · kl.17.30-19.15 start 19aug-16dec.

TORSDAG.

»Yoga THN stad 3kort · kl.15.30-16.30 start 2sep.-17dec.

»YogaFamiljen · kl.17.00-18.30 start 13aug.-17dec.

»Yoga surprise (olika yogaformer) · kl.19.00-20.15 start 20aug.-17dec.

SÖNDAG.

» URSTARK kurs 6 veckor tis/sön · kl.16.00-18.00  start 19jan.-28feb.2021 alt. 2mars-11apr.2021